Home

ACTUEEL

Nijmegen bloeit!

10 mei 2018

 

Gemeente Nijmegen mag zich in 2018 Green Capital van Europa noemen, want Nijmegen bloeit! Nijmegen gaat voor duurzaam: groen en gezondheid! Op dit moment worden er diverse bloemenweides aangelegd, vaak in combinatie met insectenhotels. Bijvoorbeeld in het Goffertpark, en in de wijken Hatert, Bottendaal en Lent en op de Radboud Campus. Erg belangrijk, want we zijn allemaal afhankelijk van groene planten, aangezien zij - in combinatie met de bodem - de basis van ons land-ecosysteem vormen! Ze zijn dan ook een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van bijen, hommels, vlinders en vogels. Wist je dat in 27 jaar de hoeveelheid insecten met meer dan 75% is afgenomen? Hierover en ook over de bloemrijke projecten in Nijmegen wordt in het nieuwe boek Planten van hier uitgebreid geschreven.

Bloemenweide wadi Nijmegen-Noord (Lent)
Kleurrijk Hatert
Bloemenweide Nijmegen-Noord
Nijmegen Green Capital

De Nijmeegsche Dynastieën

1 februari 2018

 

Gemeente Nijmegen mag zich in 2018 Green Capital van Europa noemen, want Nijmegen bloeit! Als European Green Capital ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de stad en haar inwoners. De Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus omarmt die verantwoordelijkheid in combinatie het haar negentigste verjaardag! Zij viert haar verjaardag met de aftrap van haar duurzame project ‘de Nijmeegsche Dynastieën’. Het project omvat het planten van bomen en struiken van oorspronkelijk inheemse herkomst door leden en reünisten en met dit project hoopt Carolus Magnus studenten te motiveren tot het leveren van een duurzame bijdrage aan de doelen van Nijmegen European Green Capital. Negentig jaar na haar oprichting (1 februari 1928) is op de oprichtingsdag de eerste boom - een zomereik (Quercus robur) - geplant.

Carolus Magnus 90 jaar - 1 februari 2018
Zomereik medio mei 2018

Nijmegen Green Capital 2018

Boomfeestdag / Operatie Steenbreek

12 januari 2018

 

In 2016 won Nijmegen de titel Green Capital 2018. Daarom mag Nijmegen zich dit jaar de groenste stad van Europa noemen. De komende 12 maanden wil Nijmegen aan Nederland en Europa laten zien hoe samen wordt geïnvesteerd in voedsel en gezondheid, mobilieit, een circulaire economie en een groenere leefomgeving. Bijvoorbeeld op de Boomfeestdag.

Op 14 maart worden in Nijmegen meer dan 6.000 bomen en struiken geplant. Er worden grote winterlindes - soms met boombanken - en zomereiken geplant en er worden ook honderden meters heg aangelegd. Dit gebeurt vooral op de schoolpleinen van de basisscholen in de stad. Er doen maar liefst 32 Nijmeegse basisscholen mee aan de Boomfeestdag. Zij worden geholpen door Helicon studenten en IVN vrijwilligers. Ook wordt er bij kinderboerderij De Goffert een bos met vooral vruchtdragende inheemse bomen en struiken aangeplant. De basisscholen kiezen graag fruitbomen, want in het voorjaar is de bloesem erg waardevol voor heel veel insecten en in het najaar kunnen de kinderen dan genieten van de appels, peren en kersen, dankzij de insecten. Voor het planten van al die bomen en struiken worden bijna 4.000 tegels vervangen voor groen en zo is er meer ruimte voor een natuurlijke afvoer van het regenwater op de schoolpleinen.

In het najaar van 2018 komen er nog eens bijna 1.000 inheemse bomen en struiken bij in de bossen van de gemeente. Zo krijgt het Green Capital-jaar een echt groene invulling waar veel Nijmegenaren nog heel veel jaren van kunnen genieten.

Nijmegen bloeit! ~ Kleurrijk Goffertpark

30 november 2017

 

Het Goffertpark in Nijmegen wordt steeds kleurrijker, want Nijmegen bloeit! Begin van 2016 is gestart met de aanleg van twee grote bloemenweides (2.000 m2) met 10.000 bloembollen. In het najaar is een bloementuin ingezaaid in de Educatieve Natuurtuin Goffert. Dit najaar is nog eens 4.000 m2 bosrand omgevormd. Hier zijn meer dan 70.000 bloembollen (stinzenplanten) geplant en een paar kilo wilde bloemenzaden gezaaid. Het planten van de bloembollen is met de hand gedaan, met dank aan vele vrijwilligers van Kinderboerderij de Goffert, de Driestroom en basisschool De Hazesprong. Fantastisch om te doen en het levert prachtige beelden op, dankzij de drone-foto's van Nick Albers. In het voorjaar van 2018 gaan we op de Boomfeestdag meer dan 125 inheemse bomen en struiken - alleemaal vruchtdragende soorten - op het terrein de Kinderboerderij planten. Wat een feest voor mensen, flora en fauna. En als kers op de taart gaan we in 2018 samen diverse grote insectenhotels bouwen en in het Goffertpark plaatsen. WOW....Nijmegen bloeit! #Greencapital 2018

Basisschool De Hazesprong Nijmegen

RADBOUD DUURZAAM

19 oktober 2017

 

In 27 jaar is de hoeveelheid insecten met meer dan 75% afgenomen, blijkt uit Duits-Nederlands onderzoek, waarover onderzoekers van de Radboud Universiteit schrijven in het zojuist gepubliceerde artikel. Dramatisch voor ons allemaal. Wereldwijd is de teruggang in biodiversiteit 30%; in de EU is dat maar liefst 60% en in Nederland is de achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren zelfs meer dan 80%! Samen met de Radboud Universiteit, het RadboudUMC, de gemeente Nijmegen, NL Bloeit! en de Bee-Foundation is op 19 oktober ruim 1.000 m2 middenberm (Heyendaalseweg) ingezaaid met een speciaalmengsel van wilde bloemenzaden. Gras eruit, bloemen erin. Zo verrijken we de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst.

Inzaaien berm Heyendaalseweg Radboud Nijmegen
Inzaaien berm Heyendaalseweg Radboud Nijmegen Radboud Duurzaam
Instagram NL Bloeit!

© NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen