Duurzaam Berg en Dal

Duurzaam Berg en Dal ~ Millingen aan de Rijn


De nieuwe idylle, die naast de St. Martinusschool wordt aangelegd, komt tot stand dankzij een samenwerking tussen gemeente Berg en Dal, lokale bewoners, de St. Martinusschool, K3 Delta en Duurzaam Berg en Dal.

Dankzij de steun (crowdfunding actie) van diverse inwoners van de gemeente Berg en Dal zijn wilde plantenzaden

en biologische bloembollen (boerenkrokussen) aangeschaft.


Samen met de kinderen van de St. Martinusschool is de idylle in april ingezaaid met een- en tweejarige bloemenzaden.

Door het ontwerp van de idylle wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt. Op 14 juni werden de insectenhotels geplaatst en door de leerlingen van de St. Martinusschool 'gevuld'. Eind september wordt de idylle ingezaaid met mengsels van vaste (meerjarige) soorten flora. Ook worden door de leerlingen in het najaar 2.000 biologische boerenkrokussen geplant. Leerlingen die helpen met het planten van de bloembollen krijgen een zakje bollen mee om thuis in de eigen tuin te planten. Door het toevoegen van bloembollen is er in de maanden maart en april ook extra voedsel beschikbaar.

Na de realisatie bloeien er planten vanaf maart tot en met oktober.

K3 Delta heeft grond geleverd
Kinderen Sint Martinusschool helpen met het inzaaien van de bloemenzaden
Duurzaam Berg en Dal
logo gemeente Berg en Dal
Kinderen Sint Martinusschool bouwen insectenhotels
Bouwen van insectenhotels Millingen aan de Rijn
Start idylle Millingen aan de Rijn
Groepen 5 en 6 van Sint Martinusschool Millingen aan de Rijn
2.000 biologische boerenkrokussen Ruby Giant
Zaaibedden idylle Millingen aan de Rijn worden bewerkt